Leieboerforeningen i Norge.

Hovedkontor i Bergen.

c/o Batteriet Vest Norge, Kong Oscars Gate 62, 3.etg., tlf. 930 67 960

Vi gir alle leieboere i hele landet råd/hjelp og trygger ditt leieforhold, vi er en ideell interesseorganisasjon.


 

MEDLEMSKAP

OM OSS

SPØRSMÅL & SVAR

AKTUELLE SAKER

VÅR BOLIGPOLITIKK

LENKER

 

Leieboerforeningen i Norge

Org.nr: 984584792

 

Hovedkontor:

c/o Batteriet Vest Norge. 3 etg.

5017 Bergen

 

Åpningstider: Kontoret bemannes etter avtale

 

Har du en sak/spørsmål kan du sende oss en mail til post@leieboerportalen.no

Twitter

https://twitter.com/LBFiNorge

 

Kontaktpersoner/ saksbehandlere.:

Frank Uthaug, tlf. 930 67 960

Per Kårbø, tlf. 47 92 91 20

Medlemskap: Kr 400.- Pr år.

Kr 250.- for uføre,studenter og kommunale leieboere pr år.

(Betales via egen nettbank).

Konto nr: 9521 16 29380

VIPPS 541331

 

Fyll ut registreringsskjema her.

 

Les om medlemskap her.

 

Kontakt adresse i Oslo:

Selvhjelpenshus Fred Olsensgt 3B

0152 Oslo (like ved Oslo Børs).

Tlf: 94895538

 tollhaug@gmail.com 

 

Fattighuset ved Sverre Rusten tlf:

41478576.

 

Ta kontakt med disse om du bor i Oslo

og har behov for hjelp angående bolig spørsmål.

 

Medlemsfordeler.

 

Vi er på Facebook

Vi har vår blogg her.

Vi er på Twitter

Hybelrating.

Her en nettside hvor en kan legge ut en vurdering av utleier og boligen en leier. Disse ønsker et mer rettferdig leiemarked som er preget av dårlige boliger til høy pris og utleiere som ikke prioiterer retting av mangler. Man kan også si noe om gode utleiere som tar vare på utleieboligen, fikser mangler og holder den i en god stand. Vi anbefaler alle til å følge retningslinjene hos Hybelrating.

http://hybelrating.no/index.php

 

 

 

 

 

Kontoret og timebestilling.

Om du trenger å snakke med oss, så ta kontakt. Kontoret bemannes etter avtale.

 Per Kårbø, tlf. 47 92 91 20

Frank Uthaug, tlf. 930 67 960

Regler for rettshjelpsdekning i husleietvister.

Når det gjelder frirettshjelp så får en ikke lengre det om der foreligger manglene husleie krav fra utleier. eller andre penge krav som det er tvist om. Ved utleiers heving og utleiers varsel om tvangsfravikelser eller kan man få frirettshjelp også ved oppsigelse av leieforhold fra utleier.

Vi anbefaler derfor alle til å tegne en innboforsikring som også da har rettshjelpdekning i husleietvister, man kan tegne en begrenset innboforsikring som dekker kostandene ved tap av alle egne eiendeler og jeg vil da anbefale alle til å spare opp så om en tvist oppstår har en til egenandelene for å løse ut forsikringsordningen. Nå er ikke innboforsikringen fulldekkene i husleietvister en må dekke inntil 20% av salær til advokat selv.

Politisk har en strammet inn for de som leier slik at tilbakeholdelse av leie må grundig dokumenteres om dette foringer leieverdien i boligen. Ta kontakt med oss om du har spørsmål. Vi bruker alltid Husleietvisteutvalget og inntil en dom der slipper en å benytte rettshjelpsordningen, men i noen tilfeller er det allikevel godt å ha om en vil benytte advokat eller må ha det for rettstrygghetens del.

Husleietvister og feil og mangler i boligen.

Det må forventes at leieboer gjør alle type avtaler i et leieforhold dokumenterbart og ikke kun muntlig. Benytt mail, brev eller gjerne tekstmelding så det trygger hva en er blitt enig om. Lagre dette etterpå.

Når det gjelderfeil og mangler må det forventes at leier som vi skal hjelpe kan fremlegge god dokumentasjon som bilder, film eller skriftlig vitebeskrivelse fra andre som en bor med eller har bodd i boligen eller er fagpersoner.

Vi tilbyr befaring der vi på en profesjonell måte dokumenterer med bilder, måler opp boligen, måler fukt og inneklima og legger frem en rapport over boligen med anbefalt leiepris. Koster kr 500 + reiseutgifter utenfor Bergen Kommune.

Det er viktig med å ha dokumentasjon i et leieforhold. Så vær forsiktig med for mye muntlige avtaler for det er for lett å nekte eller ikke stå for det senere fra partene om en tvist oppstår. Også fordi Husleietvisteutvalget krever at en bygger på dokumentasjon ved tvister også husleielovens regler og det som står i leieavtalen.

Medlemskap.

Vi sender ut medlemskapet rett over påske for 2018 etter anmodning fra årsmøtet. Vanlige satser følges slik at uføre,trygdede og studenter betaler kr 250.- og vanlige medlemmer kr 400.-

Det er kun registrerte medlemmer som får del i våre medlemsfordeler uten noen videre ekstra kostnad. Det er kun besiktigelser, takstsering og tilstandsrapporter som vi krever kr 500.- Det er kun der vi ser dette er nødvendig og til fordel for vårt medlem.

Vårt telefonnummer er vitalt for å oppnå kontakt med foreningen, ikke bare send mail. Vi leser mail daglig, men noen ganger har vi stor pågang og ventetid. Det er viktig at de som melder seg inn, ringer i tillegg til å sende mail.

Vi hjelper også de vanskeligstilte på leiemarkedet.

Vi har tilknyttet oss fagkompetanse hos brukerorganisasjoner som Selvhjelpenshus i Oslo, Fattighuset i Oslo og hos Fattignettverket i Norge.

Vi har nå kontorer i Oslo og kontaktpersoner som bistår og hjelper alle leieboere i hovedstaden. De formidler de spørsmål en måtte ha til Oss i Bergen igjennom et godt samarbeid. Vi hjelper alle, gir enkle råd gratis og krever ikke kontingent om en har lav inntekt. Ta kontakt med våre kontakt personer, ring de og be om hjelp.

Leieboerforeningen i Norge.

Vi er da registrert med samme org nummer i Brønnøysund, med opplysninger om styret, vedtekter og protokoll.

Vi har nå kontor i Oslo i Selvhjelpens hus og arbeider med å få på plass et kontor i Trondheim. Med kontakt personer til å ta imot leieboere i de to store byene foruten Bergen. Vi vil også ha tilknyttet advokater i de samme byene om ikke så lenge. Og vil tilknytte foreningen HTU så snart vi er igang med å ta imot saker som kan løses der.

Selvhjelpenshus Fred Olsensgt 3B

0152 Oslo (like ved Oslo Børs).

Tlf: 94895538 til Odd Rune Tollaug og til Berit Mathisen tlf:90644334.

Vår kontaktperson i Oslo.

Bor du i Oslo og trenger vår hjelp og bistand kan Dere kontakte Selvhjelpenshus i Oslo Fred Olsens gate 3B, 0152 Oslo tlf nr: 94895538  

Oppdaterte vedtekter ligger nå ute på vår nettside.

Bli med på facebook siden vår:

Har du interesse for det å være leieboer, boligpolitikk eller er bolig interessert, da kan du bli med på vår aktive facebook side, der våre medlemmer debatterer og deler innlegg.

https://www.facebook.com/groups/Leieboerforeningen/

Kontingent satser fra 01.01.2018.

Vanlig medlemskap kr 400.-

Studenter, uføretrygdede og pensjonister kr 250.-

Sosial boligpolitikk.

En rapport som vier til at Norge kan trenge en ny og bedre sosial boligmodell på utleie og eie sektoren.

http://www.de-facto.no/2017/08/31/ny-rapport-boliger-for-alle/

Her vises til andre sammenligbare nasjoner som Finland, Danmark,Tyskland, Nederland og Storbritania.

Trenger du hjelp og svar på spørsmål, ring oss.

Frank Uthaug tlf. 930 67 960

Per Kårbø tlf. 47 92 91 20

Leieboere blir syk av mugsopp.

Leieboer hos oss måtte bo med muggsopp og soppsporer i over flere måneder. Han våknet med tett hals, sår hals, hodepine og luftveisplager som har de symtomer som muggsopp gir. Han påklaget saken til utleier som forsøkte å rette, men uten godt resultat.

https://www.nrk.no/hordaland/disse-fuktskadene-gjorde-leietakeren-syk-i-syv-maneder-1.13649141

Det viktig å lufte godt og om du merker fukt i boligen, sett møblene opp imot innervegger der du kan. Og ha litt luft bak møbler imot yttervegg. Ha åpne ventiler og bruk vifter og ha vinduer åpne i 15 minutter to ganger for dagen. Litt overflate muggsopp kan en vaske bort med varmt klorin vann og tørke godt etter på og hold vinduene tørre så ikke vann og fukt danner muggsopp og råte. Dekk aldri til ventiler med teip eller tapet.

Ta kontakt med oss om du oppdager dette tidlig.

      .

Vi har fagfolk som kan komme å avdekke mangler og takstsere boligen på leiepris.

Årsmøtet 2017. Informasjon.

Møtet ble avholdt i Lodin Leppsgt 2B med ordinært frammøtte fra medlemmer i foreningen.

Bjørn Tore Olsen ble valgt til møteleder og protokoll skrivere og referent ble valgt av årsamøtet.

Møteinnkallelsen ble godkjent.

Referat og årsberetning tatt til etterretning.

Regnskap 2016 ble godkjent og valgt revisor signerte rapporten. Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.

Innkomne forslag ble behandlet og ny kontingent ble vedtatt av årsmøtet for 2017. Nye medlemmer kr 400.- Uføre/pensjonister og studenter kr 350.- Faste medlemmer fra år til år kr 300.-

Valg.

Morten  Njåstad ble valgt inn i styret for Willy Akselsen som ble satt op som varamedlem dette året. Morten Njåstad leier bolig og utdanner seg til å bli taksmann. Han har for tiden praksis i foreningen der han går på befaring for å skrive rapport. Han er et nytt godt tilskudd til foreningens virke. Ellers er der ingen endringer i styret.

Årsmøtet ble avsluttet med å hedre de som har gjort en god frivillig innsats i foreningen.

Årsmøte 2017.

Det innkalles til årsmøte i Leieboerforeningen Bergen tirsdag den 25.04.2017 kl 18:00. Møtet avholdes på vårt kontor i Lodin Leppsgt 2B, 3 etg.

Årsmøtet følger foreninges statutter med innkalling,forslag. regnskap/budsjett og valg.

Innkallelsen skjer elektronisk etter vedtektene.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte. Kun betalende medlemmer siste året har stemmerett.

Enkel servering.

Velmøtt.

 

     

Kontingent for 2017.

Kontigent fra og med 1 Januar 2017 blir kr 400.-.

Det gjelder alle ny innmeldelser i foreningen, mens de som står som medlem videre får en lavere sats når giro for 2017 sendes ut. Satsen er da av årsmøtet satt til kr 300.-

Studenter, pensonister, uføre og de med lav inntekt kr 300.-

Befaring med oppmåling av bolig, måling av fukt inne i vegg, i inneklima og bilder kr 500.-. i Bergen kommune. I Hordaland fylke kr 300.- pluss reiseutgifter. Gangavstand fra kontor kr 300.-  Signert fagrapport vil bli tillagt saken med bevisføring. Vi gir da en bred kunnskap om hvordan forholde seg til dårlige boliger, fuktskader, muggsopp og mulige løsninger på saken. Samt de rettigheter en har overfor de enkelte boliger med mangler.

Å benytte dyre muggsopp firma må tillegges bruk av innboforsikring som kan dekke forholdet. Å gjøre dette av egne penger koster 6000 kr og mer. Vi tilbyr kr 500.- der vi foretar fukt målinger og måler opp boligen. Vi måler verdiene etter prosent i inneklima og i vegg. Vi gir også forebyggende råd i den forbindelse. Dette blir da en uavhengig rapport som tillegges saken.

Husmøter med flere beboere i samme hus eller kollektiv, er i utgangspunktet gratis.

Vi anbefaler alle som leier å tegne egen innboforsikring som dekker alle forhold til innbo, tyveri, brann og rettshjelpsdekning.

Kontortider.

Vi er nå tilbake fra ferie og har åpent kontor mandag til fredag fra kl 11.00 til 15.00. Vi kan andre tider ved timebestilling. Vi er også igang med befaringstjenesten og hvor vi lager fag rapport fra besiktigelsen ved mangler. Vi reiser også til husmøter etter avtale.

Tolke tjeneste.

Vi har nå fått på plass en egen tolketjeneste hvor vi kan hjelpe nesten alle som ikke kan godt nok norsk. Ved timebestilling kan vi få på plass en som kan Russisk, hebraisk, arabisk, perisisk, swahili, tysk, spansk og fransk.  Vi bidrar da med alle type leiesaker og hjelp til å skaffe bolig.

Muggsopp og fukt er helsefarlig.

De vanlige årsakene til dårlige boliger er dårlig drenering der vann trenger inn i kjeller boliger. Når muggsoppen vokser på veggene er de våte innvending både i isolasjonen og mur. Lekksjer skjer der boligen mangler diverse type fuktsperre som plast i innervegg, bislag på yttervegg, vannbord osv. Der regnvann trenger igjennom over dører og vinduer. Inne i boligene kan også kondensering skape fuktskader og muggsopp, det skjer når eks et klesskap står opp etter yttervegg eller en seng. En får da et avbilde på veggen der fukten trenger inn i møbelet, tett plass inne i veggen vil forhindre dette også mur med lufting som skorsteinshus vil forhindre dette. Boliger med manglende tett plass og igjennom trengning av fukt må en flytte møbler fortrinnsvis til inner vegger. En kan også flytte møbelet litt ut fra veggen eller endre plassering noe oftere.

Ta kontakt med engang om du bor i en dårlig bolig

.http://www.sykavhuset.no/muggsopp.htm

Vi får spørsmål om røyking i leiet bolig.

Noen råd når det gjelder leieboere som røyker. Nå er der ingen lov som regulerer det å røyke i hjemme. Men det gjør det på ute steder og arbeidsplasser og lignende. Nå er det sånn at de som røyker bør gjøre det på anvist plass ute og ikke inne i boligen. Det påfører boligen gulnet og falmet maling i tak og vegger over tid. Røyking medfører en lukt som setter seg i rommene og må vaskes bort med spesial vask. Derfor anbefaler vi at leieboere som røyker bør gjør det ute, om en av helsemessige årsaker ikke kan røyke ute bør det avtales skriftlig med utleier om forholdet. Før utflytting må nok leieren vaske godt ned boligen med spesialvask som tar bort røykelukt og misfarging. Lufte godt og se til at boligen ikke tar skade av røyking.

Protest møte imot økende husleier i Bergen Kommune.

Tirsdag 27. oktober kl 17.00 i lokalene til Bærekraftig liv på Løvstakken, Rogagaten 26.

Leier du hoss kommunen eller vil stille deg solidarisk med, så kom til møtet.

Time bestilling.

På grunn av økende saks pågang, må vi innføre timebestilling. Derfor trenger du vår hjelp og veiledning be om en time ved å ringe oss eller sende oss en mail.

Medlemstilbud for oktober.

Alle som melder seg inn på vår nettside slipper unna med bare kr 300.-

 

Er Bergen blitt en hybel by? Hva kan gjøres?

 

Bergen huser mange tusener av studenter, hver 5 leieboer er student. Og det private leiemarkedet har gjort om leiegårder til ulike hybel og kollektive løsninger, et rom til 5-6000 pr mnd eller for å si det sånn store leiligheter går for 30 - 40 000 kr pr mnd.

Da er det ikke rart at utleiefirma kjøper opp leiegårdene i sentrale Bergen, en kjempe investering som kun gir store gevinster. Standarden er så som så, varierende fra dårlig til rimelig høy standard. SiB huser ca 14% dekning og målet 20% vil ta mange år, noe som de private aktørene vet om og gnikker seg i hendene.

Det er mye snakke om hybelfisering fortiden blant velforeninger og beboere for bomiljøene endrer seg og det typiske familie preget blir borte. Og man ber politikere gå inn å regulere hvor studenter skal få lov til å bo eller hvor skal private utleiefirma få lov til å kjøpe. Det er klart at øker en andelen studieplasser, så betyr det flere studenter skal ha et sted å bo.

Denne utfordringen kom etter de-reguleringen av husleieloven av 1999, leieprisene føk i været og utleie ble en kjempe investering. Områdene sentralt i Bergen gikk fra å være barnevennlige strøk til å bli hybler, hus ble bygget om og et stort antall studenter flytter inn. Fest og høy musikk jaller en del i gatene fra en del av hybelhusene og folk vil ha barnevennlige strøk.

Det er komplisert og svært vanskelig å regulere hvem som skal ha lov til å bo hvor og det er komplisert å nekte eiere å leie ut til hvem de vil. Det er også vanskelig å nekte noen å bygge om husene innvendig. Det er stortinget som vedtar lov endringer, ikke lokale myndigheter.

Den beste løsningen er å bygge massivt med nye studentboliger, høyhus og blokker. Årsaken til det som skjer er at man har bygget alt forlite utleieboliger til studenter og presset har ført til høye leiepriser og oppkjøp av små og store leiegårder.

Reguleringer som folk ber om betyr at man skal regulere hvem som skal få bo hvor, det er noe få egentlig ønsker for en sånn regulering går ikke bare utover studenter , men alle grupper som leier eller eie hus i sentrale strøk. 
Hybelhusene medfører også økende parkering av både biler og sykler. Det må kommunen kunne løse på en bedre måte, slik at gatene blir mer bilfrie.

Twitter

https://twitter.com/lbfinorge

Årsmøtet 2015.

Årsmøtet ble avholdt i Lodin Leppsgt 2B og to nye styremedlemmer ble valgt inn. For Karianne Visnes ble Kjell Georg Nylund valgt inn og for Nikki Hellesø ble tidligere styremedlem Willy Akselsen valgt inn. Årsmøtet ble enige om at etter gjennomgang av økonomien til foreningen, måtte vi sette opp kontingenten generelt, med tilbud hvert år for løpende medlemskap. De nye kontingenten er på kr 350.- ordinært og 250 for pensjonister,uføre og studenter. De som betaler inn kontingenten før 31.04 hver år betaler kun kr 300 og 200 som i dag. Dette innenfor når foreningen sender ut masse fakturering til alle medlemmene hvert år. Når det gjelder befaring/husmøter vil foreningen kreve for kjøring etter statens regulativ for reiser med bil til medlemmet. Vi reiser i hele Hordaland fylke.

Timebestilling.

Vi har fra nå og ut sommeren timebestilling, slik at alle som ønsker et møte med oss, må ring og bestille time. Vi er som regel i nærheten selv om kontoret skulle være ubemannet, så ring oss pr tlf. 930 67 960.

Årsmøte 2015.

Avholdes den 21.05.15 kl 18.00 i Lodin Leppsgt 2B, 3 etg. Medlemskap vil bli sent ut i løpet av kort tid.

Facebook.

Vi har ca 500 medlemmer på facebook og vokser også der. Der debatteres det om leieboliger og bolig spørsmål. Og der hjelper vi de som har et enkelt problem og fanger opp flere som sliter med ulike saker overfor utleier. Er du på facebook, meld deg på og bli med.

Årsmøtet.

Ble avholdt 21.10.14 kl 18:00.

Godt frammøte. Paola Marchant og Nikki Hellesø ble valg inn i styret. Paola viste mange gode sider og erfaringer fra Helse - Miljø og Sikkherhet. Hun leder prosjekter innenfor det området i arbeidslivet.  Og som leieboer ble hun engasjert i foreningen. Nikki Hellesø har erfaring fra natte og dag ravnene, samt fra prosjektet Trappen for rusavhengige. Disse vil tilføre foreningen en god kompetanse. 

Årsmøtet vedtok at om Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon ikke klarte å drive videre innen våren 2015, vil også Norges Leieboerforening nedlegges. Leieboerforeningen Bergen fortsetter da under navnet i Norge  med lokale stedsnavn på beboerforeninger og ved etablering av nye leieboerforeninger nasjonalt. Vi oppretter da en nasjonal avdeling med interimstyret med tanke på å bygge opp et bedre nasjonalt tiltak for leieboerne i hele landet. Vi iverksette medlemsverving aktivt i andre byer fra nyttår.

Leder Stig Høisæther og Per Kårbø betjener telefonsentralen for medlemmer og ikke medlemmer. Diane Berbain vil gå inn i telefonsentralen senere, fra nyttår. Disse 3 betjener også kontoret vekselsvis.

Leieboerforeningen Bergen er velfungerende.

Foreningen har vært igjennom en omstilling økonomisk og er nå i vekst. Vi har stor pågang av leieboere som søker vår kompetanse, rådgiving og hjelp. Økonomisk er ikke foreningen nedleggings truet slik foreningen drives pr i dag. Både utleiere og leieboere viser interesse for vår virksomet både i Bergen og landet ellers. Vi har en god dialog med andre foreninger og en god organisasjon som samrbeider godt med alle, kommuner til små og store organisasjoner. Vår økonomi kunne alltid vær bedre av hensyn til økende utgifter.

Årsmøte.

Årsmøte 2014 blir avholdt i Lodin Leppsgt 2 B i 3 etg den 21.10.14 kl 18.00

Gode råd ved oppsigelse.

Noen råd i forbindelse med oppsigelser av leieavtaler. Her sliter også leieboerne en del kunnskaper rundt sine rettigheter.

Når utleier sier opp:

- Noen ganger er der ting som har hendt før oppsigelsen som medvirker til at utleier ikke lengre vil fortsette leieforholdet, gjerne urimelige årsaker eller av egne hensyn så sier en opp. Det er viktig at når der oppstår uklarheter og ulike uenigheter at en gjøre det skriftlig, ikke alt muntlig. Bare om leieren skrev et brev til u...tleier når noe var uklart kan underbygge og trygge leiers rettigheter ved en oppsigelse. Ofte så har en hatt kommunikasjon via telefon eller pratet sammen, uten å ha noe skriftlig å forholde seg til. Da kan det oppstå uklarheter om faktum.

En oppsigelse fra utleier kan være fordi leieboer klaget på rettmessige mangler, eller var for sen med husleien. Det kan også være andre ting som påstått støy eller musikk eller at det har oppstått en form for misnøye.
Ofte er dette å være uønsket i en bolig, en vond følelse. Men alle leieboere skal vite at husleieloven gir de gode rettigheter i forbindelse med oppsigelse fra utleier, igjennom form krav, protest og krav til saklig oppsigelse.

1. En oppsigelsen fra utleier skal være skriftlig, saklig begrunnet etter kravene i loven, at leieren skal kunne protestere innen 30 dager etter loven og at oppsigelsen er datert. ( Det er ingen formkrav til leiers protest).
2. Om en har fått en oppsigelse som ikke følger et av punktene, er den retts ugyldig og leieren trenger ikke å flytte ut. Om begrunnelsen er urimelig eller usann, kan leier protestere ved hjelp ved å kontakt oss. Da kan leier fremdeles bo i boligen inn til retten har kommet med en dom i saken.
3. Det som styrker leieboerens sak er at når en henvender seg under et løpende leieforhold til utleier, så gjør det skriftlig og på en hyggelig måte. Alle lovnader og avtaler fra utleier bør en be om å få skriftlig eller nedfelt i leieavtalen ved leieinngåelsen. Får en advarsel fra utleier må en se på graden av rimelighet og urimelighet, ta da kontakt med oss. Noen utleiere begynner å true med oppsigelse om leiere påpeker eller krever sin rettighet etter loven om en gjør det skriftlig, ser en ofte den urimelige årsaken til at utleier vil ha leieboeren ut av leieforholdet.

Når leieboer sier opp.

1.Leier kan si opp muntlig, ringe pr telefon. Vi anbefaler at leieboerne skriver en enkel datert oppsigelse. Leieboerne har ingen formkrav, kan bare med en kort linje fortelle at en sier opp og flytter.
2. Leier må lese leieavtalen før en sier opp, for å se på oppsigelses tid som er avtalt. Er der ingen leieavtale er oppsigelsestiden i utgangspunktet på 3 mnd, med mindre det ikke er avtalt noe annet. Oppsigelsestid starter fra den første datoen i neste på begynte måned og går ut kalender måneden og den avtalte tiden.
3. Noen ganger kan leieren avtale en kortere oppsigelsestid med utleier, gjør det skriftlig.

Ta kontakt om du lurer på noe: 55 31 65 00.

 

Vårt nyhetsbrev.

leieboernytt.aug14.pdf

Depositum.

Noen råd når det gjelder depositum for her sliter en del leieboere med å få dette med seg når leieforholdet avsluttes.

1. Ta bilder av boligen når du flytter inn og før du flytter ut, også av møbler og hvitevarer av hensyn til hvor gammelt det er og tilstand.
2. Noter ned mangler og feil du finner ved innflytting, også om boligen var rengjort. Husk å sjekke brannsikkerheten om røykvarsler og brannslukking apparat er på plass. Samt rømmings vei ved brann.
3.Sør for at deposi...tum er plassert i særskilt konto på bank. Ikke betal beløpet kontant eller inn på utleiers konto. Om du har betalt kontant, sør for kvittering. Om det er på utleiers konto, ta beløpet for å være forskuddsleie og bo opp pengene før du flytter ut.
4. Husk at alle avtaler med utleier bør gjøres skriftlig også reklamasjoner til utleier må gjøres skriftlig. Dette for å sikre avtaler som er gjort mellom partene.
5. Når leieforholdet går imot avslutting bør du sjekke boligen stand, rengjøre boligen og sørge for at boligen er i samme stand som du flyttet inn. Man skal da se bort fra vanlig slitasje og elde.
6. Inviter gjerne utleier eller en på hans vegne for å gå over boligen og påpeker utleier noe enkle ting som går på utvasking, så kan du rette det før du flytter. Viktig å vaske kjøkken ved komfyr skikkelig, rengjøre vifte, få bort fett lag, rengjøre skuffer og bak hvitevarer. Sant lister for støv i boligen.
7. Om utleier ikke vil gå over boligen eller se den med leier, nekter å kommentere boligens stand med leier ved fraflytting kan det medføre at han i ettertid vil anklage leier for å påført boligen skader eller andre mindre mangler. Derfor er dokumentasjon som bilder og vitner viktig i denne fasen.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss

Kontor tid.

Kontoret er nå betjent fra mandag - fredag fra  kl 10.00 til 16.00. Det er en fordel om en ringer å bestiller time på førehand. Velkommen til oss.

Årsmøtet.

Ble avholdt den 23 oktober på kontoret. Årsmøtet godkjente alle poster i programmet. Økonomien var et tema og årsmøtet kunne godkjenne både budsjett og videre drift. Årsmøte kunne skryte over økende medlemsantall i 2012/13 og har inn i 2014 klart å omstille seg ved kutt og økende medlemsinntekter slik at foreningen kan ha en viss mulighet til å klare seg videre. Slik det er nå pr i dag, så får foreningen inn nok medlemmer pr måned til å dekke utgiftene som er fastløpende. Omstillingen av økonomien har vært smertefull, men nødvendig.

Valget ble avholdt og følgende valgt:

Styreleder: Stig Høisæther 2016
Nestleder: Bjørn Tore Olsen. 2018
Styremedlemmer:
Karianne Visnes. 2016
Per Kårbø.2016
Yonatan Gebregioreges 2015
Randi Nordseth 2015
Diane Berbain (ny) 2016

Randi Huh har av helsemessige årsaker gitt seg. Og vi takker varmt for denne eldre kvinnes innsats i foreningen i mange år. Styret vi avlegge henne et besøk med blomster og gode ord. Holde kontakten med henne videre.

Leieboerforeningen trenger flere frivillige.

Er du uføretrygdet, arbeidsledig eller pensjonist, så kan dette passe for deg.

Vi ønsker flere frivillige som kan yte en liten innsats for foreningen om en har tid, enten fra hjemmet, på kontoret eller som det passer. Vi har stor pågang av saker og behov for å utvikle foreningens virke overfor medlemsverving og husmøter. Kontakt oss enten ved oppmøte på kontoret eller ring oss pr tlf. 930 67 960.

Leieprisene stuper i Bergen, sier Utleiemegleren.

Les her: http://e24.no/eiendom/utleiemegleren-sett-ned-prisen/21619762

Nå er det boligsøkerne som får nyte godt av leiepris nedgangen, mens de som leier på avtaler nå er bundet til den husleien som er avtalt fram til leie slutt. Gjengsleie vil også gå ned nå, så leier kan kreve redusert leie.

Årsmøtet 2013.

Årsmøtet vil bli avholdt i Lodin Leppsgate 2B , 5 etg onsdag den 23 oktober kl 18.00.

Ny landsdekkende paraplysorganisasjon.

Den 3 september i år har Leieboerforeningen Bergen og Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon inngått et landsdekkende samarbeid ved å danne en paraplyorganisasjon. Dette er i tråd med stortingsmelding 17 og det nye landsdekkende forbundet vil få navnet : Norges Leieboerforening. Sammenslutningen utgjør ca 2000 medlemmer som omhandler både kommunale og private leieboere. Begge foreningene skal nå arbeide helhetlig, landsdekkende ved å starte leieboerforeninger i alle byer og tettsteder. Målet er å styrke leieboerorganiseringene ved opplyse om foreningenes virke, husleierett, rådgivning og andre bolig relaterte spørsmål. Den nye foreningen ble stiftet i Oslo og foreningene er likestilte uansett antall medlemmer. Målet er å samle alle byer og foreninger til en samlet paraplyorganisasjon der vi står sammen og der alle er med.

Kontakt: www.okl.no.

Leieboerforeningene på finn.no.

Leieboerforeningen Bergen og Oslo kommunale leieboerorganisasjon vil nå føre en kampanje på Finn.no i 3-4 uker som et ledd i og informere alle leieboere om at vi finnes, at vi kan hjelpe med alle type husleiespørsmål og organisere leieboere hos oss for kr 200.- pr år.

Vi vil lykkes med å nå flest mulig leieboere over hele Norge på enhver plass, nå starter kampen om flere og større organisasjoner.

Vi har lagt ut vedtektsendringer.

Fra forrige årsmøte har vi gjort noen endringer og de ligger nå ute på siden, "om oss".

 

 

            

 

  Copyright Leieboerforreningen Bergen.  

   

 

  Leieboerportalen.no